Tin tức & Sự kiện

------ oOo ------
 • 17 07-2019
  Chỉnh nha ống là gì hở bác?
  Bệnh nhân   |   17-07-2019

  Chỉnh nha ống là loại hình thay đổi vị tri răng dành cho các trường hợp sai hình nhẹ, ví dụ như: - Tái phát: răng chen chúc/hở kẽ/xoay sau chỉnh nha từ 1-2 mm - Chỉnh tiền phục hình: chỉnh trước khi làm mặt dán sứ (veneer) - Yêu cầu bệnh nhân: chỉnh tương đối các trục răng để cải thiện thẩm mỹ (dù sai hình loại trung bình)

  Chỉnh nha ống là loại hình thay đổi vị tri răng dành cho các trường hợp sai hình nhẹ, ví dụ như:

  • Tái phát: răng chen chúc/hở kẽ/xoay sau chỉnh nha từ 1-2 mm
  • Chỉnh tiền phục hình: chỉnh trước khi làm mặt dán sứ (veneer)
  • Yêu cầu bệnh nhân: chỉnh tương đối các trục răng để cải thiện thẩm mỹ (dù sai hình loại trung bình)

  * Ưu điểm của loại hình này là:

  • Thẩm mỹ: do ống nhỏ không bị người đối diện nhìn thấy
  • Nhanh: vì sai hình nhẹ nên điều chỉnh thời gian ngắn từ 1-3 tháng
  • Ít đau: do di chuyển răng ít
  • Thoải mái: không vướng cộm môi má, không cản trở ăn nhai và phát âm

  * Khuyết điểm: nếu đúng chỉ định nêu trên, thì loại hình này hầu như không có khuyết điểm. Bravo.

Danh mục tin tức